مددکاری رضا وابسته به دراویش گنابادی پلمپ شد

0
532

در پی ورود نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به منزل شخصی و سپس دفترکار علی اکبر بنکدار مدیر مددکاری رضا و تفتیش و بازرسی آن محل، ساختمان مددکاری رضا وابسته به دراویش گنابادی پملپ شد.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از مجذوبان نور، ماموران امنیتی و اطلاعاتی پس از تفتیش و بازرسی منزل شخصی و سپس دفتر مددکاری رضا و ضبط اسناد و مدارک و رایانه‌ها، ساختمانهای مددکاری شامل بخش اداری، آموزش و حتی سرای سالمندان را نیز پلمپ کردند.

آقای بنکدار چند روز پیش نیز زمانی که قصد سفر به خارج از کشور را داشت، متوجه شد که از سوی نهاد های امنیتی ممنوع الخروج شده است.

مددکاری رضا با همکاری جمعی از دراویش گنابادی بیش از ۲۰ سال است که به طور تخصصی در حوزه‌های مختلف مددکاری اجتماعی از جمله ،آموزش، درمان، کاریابی، سالمندان و… به ارائه خدمات مشغول بوده است.

ماموران در این اقدام که بدون اطلاع قبلی صورت گرفت سالمندان را که عده‌ای از آن‌ها وضعیت جسمی مناسبی نیز برخوردار نبودند از محل نگه داری‌شان آواره کردند.

یادآور می‌شود اشخاص سر‌شناسی چون پروین سلیمانی بازیگر قدیمی تئا‌تر و سینما که از پیروان طریقت و عرفان بودند، سال‌های پایانی عمر را بدون اینکه از سوی نهادی حمایت شوند، در سرای سالمندان مددکاری رضا به پایان رسانده بودند.