محبوبترين بازيگر انگليسي در هاليوود

0
237

«سِر شاون كانري» به عنوان محبوبترين بازيگر انگليسي در آمريكا معرفي شد.

بر اساس نظرسنجي (Q Score) كه هر دو سال يكبار برگزار مي شود ، «شاون كانري» بازيگر فيلم «جيمز باند» به عنوان محبوبترين بازيگر انگليسي در ميان آمريكاييها معرفي شد. كانري اين عنوان را در سالهاي 1998 و 2003 نيز بدست آورده بود.

به گفته «هنري شافر» مسئول اين نظرسنجي ، «كانري» از جمله بازيگران انگليسي است كه در ميان هر نسل از مردم آمريكا محبوب است.

«سرآنتوني هاپكينز» از ديگر بازيگران انگليسي كه فيلمهاي بزرگي از او در آمريكا ساخته شده ، در رتبه دوم اين نظرسنجي قرار گرفت.«ليام نيسون» ،«ديويد مك كالوم» و «دنيل دي لوئيس» نيز در جايگاه سوم تا پنجم اين نظرسنجي قرار گرفتند.

به گزارش سینما خبر؛ «جودي دنچ» بازيگر نقش زن «اسكاي فال» نيز اولين بانوي محبوب انگليسي در آمريكا است و در رتبه ششم قرار گرفت. «مگي اسميت» ، «دنيل كريگ» ، «هيو لاري» و «جيمز پورفوي» در جايگاه هفتم تا دهم فهرست هستند.