ماکرون : اسلامگرایان دیگر خواب راحت در کشور ما نخواهند داشت

0
318

پلیس فرانسه روز دوشنبه نوزدهم اکتبر عملیات گسترده ای را در این کشور علیه ده ها نفر از اعضای جریانات اسلامگرا آغاز کرد، پس از آنکه ساموئل پتی، دبیر تاریخ یکی از مدارس حومۀ پاریس، توسط یک اسلامگرای چچن، در خیابان سر بریده شد.

افراد دستگیر شده در عملیات پلیس لزوماً ارتباط مستقیمی با قتل ساموئل پتی نداشته اند. اما، همگی آنان از اسلامگرایان افراطی تحت نظر سرویس های امنیتی فرانسه هستند که از طریق شبکه های اجتماعی خشونت و تنفر را در این کشور ترویج می کنند.   

وزیر کشور فرانسه، ژرالد درمنن، با اعلام این خبر افزود که از زمان فاجعۀ قتل دبیر فرانسوی، افراد بسیاری دستگیر شده و دست کم هشتاد تحقیق قضایی نیز آغاز شده است و عملیات پلیس علیه افراد وابسته به شبکه ها و جریان های اسلامگرا ادامه خواهد یافت.

تصمیم گیری دربارۀ این عملیات در شورای دفاع کشور که یکشنبه شب هجدهم اکتبر به ریاست رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، برگزار شد، صورت گرفت. در این نشست، رئیس جمهوری فرانسه گفت : “از این پس ترس تغییر اردو می دهد و اسلامگرایان نباید خواب راحت در کشور ما داشته باشند.”   

وزیر کشور فرانسه نیز گفت که بر اساس تصمیم های شورای دفاع کشور ٥١ انجمن اسلامگرا و مسئولان آنها هدف تحقیق قرار می گیرند و شماری از این انجمن ها نیز به پیشنهاد خود او در شورای دولت منحل می شوند. وزیر کشور فرانسه همچنین گفت که انجمن های موسوم به “مبارزه با اسلام ستیزی در فرانسه” و “برکت سیتی” از جمله ساختارهایی هستند که با تصمیم دولت منحل خواهند شد. رئیس انجمن “برکت سیتی”، “ادریس یمو”، پنجشنبه گذشته به اتهام آزار و ترویج تنفر و خشونت در شبکه های اجتماعی بازداشت موقت شد.

رادیوفرانسه نوشت؛ دو تن از یازده نفری که تاکنون بازداشت موقت شده اند از طریق شبکه های اجتماعی کارزار تهدید علیه ساموئل پتی دبیر فرانسوی به راه انداخته بودند. یکی از آن دو پدر یک دانش آموز و دیگری یک اسلام گرای افراطی است.