مادران صلح ایران مراسم روز جهانی صلح را برگزار کردند

0
196

مادران صلح ایران روز جهانی صلح را که مصادف با سی ام شهریور در ایران است، روز بیست و ششم شهریور به واسطه کمبود امکانات جا و سایر موارد برگزار کردند.

در این گردهمایی محدود تعدادی از هنرمندان و نویسندگان و مترجمین و خانواده های سبز شاهد و پیشکسوتان حامی صلح و تعدادی از فرزندان جوان مادران در جمعی زنانه حضور یافتند.

مراسم با یک دقیقه سکوت برای مادران از دست رفته نازنین صلح هاله سحابی و دکتر شهلا فرجاد آغاز شد.

اولین سخنران مراسم مادر صلح صادقه شیردل که مطالب صلح خواهانه خود را بیان نمود.

سراسر تاریخ بشر حکایت از دفاع مردمان از صلح و همزیستی و عدالت و مساوات برای حصول یک زندگی بی دغدغه و بدون جنگ ، پیشرفته و سرشار از نیک بختی بوده است. همواره اکثریت مردمان این کره خاکی حامی صلح و مخالف جنگ بوده اند.

در بخش از سخنان خود به شرایط غیر انسانی تحریم بر مردم ایران اشاره کرد و علت آن را مناسبات پر اشتباه حاکم بر ایران دانست و اعتقاد به آسیب شناسی رفتار حاکمان در سال های اخیر شد و اظهار امیدواری کرد که این اشتباه ها و خرد سوزی ها کنار گذاشته شود. در خصوص وضعیت سوریه خطاب به جنگ طلبان این سوال را مطرح کرد، آیا تلفات انسانی و خسارت های مادی حمله نظامی مستقیم قادر به جبران خسارات حمله شیمیایی خواهد بود؟ تجربیات حمله نظامی مشابه به عراق و به ویژه لیبی نشان داد که فاجعه انسانی هولناک تری پیش روی مردمان قرار می گیرد.

خانم مژده دقیقی مترجم کتابهای(ظلمت در نیمروز، فرار ، ببر سفید، یک میهمانی و یک رقص، نقشه هایت را بسوزان،مشقتهای عشق، اینجا همه آدمیان این جوریند، ترجمان دردها، زندانهایی که برای زندگی انتخاب می کنیم، رویای نوشین) از شرایط حاکم بر حوزه فرهنگ نشر و ترجمه در وضعیت تحریم سخن گفت . بحران اقتصادی گرانی کاغذ نشر قاچاق کتابها و لغو مجوز در چاپهای دوم به بعد عملا این حوزه فرهنگ را ناخواسته فلج نموده است

به سبب سختی معیشت مردم و فقر اقتصادی کالای فرهنگی در او لویت آخر قرار می گیرد آنها که عاشقانه عمری را به نشر کتاب و ترجمه آن مبادرت کرده اند این روزها به سختی سر پا مانده اند.

خانم منصوره مسعودی مادر صلح با نگارشی انسانی و پر احساس حال امروز مردمان سوریه و آوارگان پر شمار آن را ترسیم کردند و خواهان شدت بخشیدن به تلاش های صلح و بر چیده شدن استبداد برای مردم رنجدیده سوریه شد.

این ذره ذره گرمی خاموش وار ما

یک روز بی گمان سر می زند

جایی و خورشید می شود

پروین فهیمی مادر صلح اینگونه آغاز سخن کرد: واژه صلح را از کجا آغاز کنم از حمله شیمیایی در سوریه ، از کشتگان میدان تحریر یا از هم وطنان ایران که پشت میله های زندان و دیوارهای بلند حصر گرفتارند؟

کسانی که بر طبل جنگ می کوبند خود در گناه نسل کشی با جنگ طلبان شریکند. انسان زاده نشده است که خشم ونفرت بکارد ظلم ببیند . بنیان هستی بر عشق استوار است.

اگر حاکمان در سراسر این کره خاکی به خواست های بر حق مردمان هر سرزمین گردن نهند صلح می بالد اثری از جنگ نخواهد بود . تجربه نشان داده است بقای قدرت تنها از مسیر احترام به خواستها و کرامت انسانی می گذرد. ظلم و بی عدالتی دوامی ندارد. صلح یک خواست مسلم برای هر انسانی است .

او که باد می کارد

تنها طوفان تشنه درو خواهد کرد

جنگ را به رویای زندگی شسته ایم

..

مجبورمان نکنید

ما صلح می خواهیم!

مادر صلح نرگس درد دلی کوتاه از چالش های نسلی با رویکردی صلح آمیز ارایه کرد و از اینکه حامیان صلح تا چه حد می توانند در زندگی خصوصی در ارتباط با نسل جوان رفتاری صلح آمیز و مدارا گرایانه داشته باشند ؛عرضه کرد. معتقد بود نگرشی صلح طلبانه و برابری خواهانه طعم شیرین صلح را به فضای کوچک خانه هایمان میهمان می کند.

مهربان دیگری از مادران صلح اکرم مصباح از مفهوم گمشده صلح برایمان گفت. هرگز صلح این چنین در دام ابهام گرفتار نبوده است. عجبا هم قربانیان جنگ ها و هم جنگ طلبان از صلح سخن می گویند! حیرت آورتر اینکه برای استقرار صلح به حمله نظامی و کشتار بیشتر متوسل می شوند!

ماندلا و لوتر کینگ در آسمان پر آشوب خونین ما تنها ستارگانی هستند که می درخشند.

تعاریف و کنش های کلیشه ای حامیان صلح باید دگرگون شود در حوزه اندیشه و تعقل حامیان صلح تعاریف و کنشهای جدید تعریف شود.

مادر نازنین صلح اقدس کشوری همه افراد بشر را مانند خویشاوندان خود تعریف کرد و نشر رویکرد صلح طلبی را از روابط شخصی آدمها بنیان صلح مداری دانست . عدم خشونت ورزی و حقیقت زیبای زندگی پیوندی ناگسستنی دارند . کنشهای پرهیز از خشونت طلبی ظرفیت انسانی بزرگی در اختیار صلح طلبان قرار می دهد . ویرانی و نابودی قانون مردم نیست. شاید هیچکی به اندازه من دادخواست ننوشته باشد . تجربه سالها به من نشان می دهد که اگر پایه و اساس هر کنشی بر تعقل بنا شود کارهای بزرگی می توان انجام داد.

زندگی من در میان کار کداوم و همیشگی سرشار از شادمانی کار و تلاش گذشته است ، از آنجا که نمی خواهم به مصائبی که در آینده روی خواهند کرد فکر کنم خود را مانند یک پرنده آزاد حس می کنم.

دیگر مادر صلح شهلا فروزانفراز راه کارهای مقابله با تحریم حتی از روزنهای کوچک برای کاهش رنج مردم ایران سخن گفت و پیشنهاد کرد هنرمندان حوزه هنر و سینما و ادبیات که در تحریم نیستند برای ارز آوری تلاشی شایسته نمایند.

برای فعالان مدنی و صلح خواهان کافی نیست که تنها برای توقف جنگها تلاش نمایند . باید برای خود نقشی در توسعه دموکراسی و انسان مداری و ممانعت از بروز جنگهای داخلی نیز قائل شوند.

کاش طفل شادی بر گردد از کوچه های هزاره، از میدان تحریر، از کوچه های حلب، از بغداد خونین ؛ کاش سهراب مارا هم پس بدهند و هم هاله را!

کاش در این خاورمیانه لعنتی وقتی باد می وزد بوی خون و باروت نداشته باشد!

مینو مرتاضی مادر مهربان صلح بسیار کوتاه از تفاوتهای اخلاق و کنش صلح مداران با مستبدین و جنگ طلبان سخن گفت و دایره وسیعی که صلح طلبان از مردمان پدید می آورند را ستود.

و توصیف یک رابطه انسانی جاری در خیابانهای شهر که چگونه اگر مراقبه کافی نداشته باشیم می تواند صلح درون را به مخاطره بیاندازد ؛ مثل همیشه گوارا و شیرین بیان کرد در حالیکه دست شکسته اش را در بغل داشت.

هنرمند مهربان و متعهد به انسان مرضیه وفا مهر ، دو فیلم کوتاه با موضوع کودکان وجنگ ۸ ساله ایران از منظر کودک و دریافت هایش از جنگ ارایه کرد . کار کودک بازی کردن است . تلخی جنگ را کودکان بازی می کنند . و به خشونت های جاری روزانه پشت می کنند.

کارها ارزنده بود و در نشر فرهنگ صلح اثر گذار؛ کاش امکان اکران عمومی بیابد.

مرضیه یک فیلم ده دقیقه ای هم از عشق به زندگی و پرهیز از نامیدی با همه مرارتهایش نشان داد دست مایه کار، زندگی یک نویسنده زن بود. صداقت و نگاه بی طرفانه اما حزن آلود فیلم ساز به زندگی یک زن روشنفکر تامل بر انگیز بود.

مادران صلح ایران از همه هنرمندان و نویسندگان حاضر و همه میهمانان جوان مراسم ؛ مراتب قدردانی خود را ابراز می دارد باشد که صلح همه گیر شود و صحبت از جنگ به محالی تبدیل شود.

گزارشگر مادر صلح: شهلا فروزانفر

بیست و هفتم شهریور ۹۲