قطع مستمر برق در زندان مرکزی بندر عباس منجر به گرما زدگی زندانیان بی دفاع شده است

0
336

بنابه گزارشات رسیده  در طی روزهای گذشته بطور مستمر برق زندان مرکزی بندر عباس قطع می شود و زندانیان بی دفاع که در سالنهای درب بسته قرار دارند در اثر گرمای شدید دچار گرما زدگی می شوند.

با شروع فصل گرمای شدید و طاقت فرسا در جنوب ایران همزمان با آن برق زندان مرکزی بندر عباس روزانه حداقل ۴ بار قطع می شود که هر بار بیش از ۲ ساعت ادامه می یابد، این مسئله باعث شده است که زندانیان بی دفاع در اثر گرمای شدید و رطوبت بسیار بالای ، عدم وزیدن باد و از دست دادن مقدار زیادی از آب بدن ، دچار گرما زدگی شوند.

در طی روزهای گذشته تعدادی زیادی از زندانیان دچار گرما زدگی شده اند . زندانیان گرما زده از درمان محروم هستند و شرایط آنها حاد می باشد.

از طرفی دیگر درب تمامی سالنهای زندان بندر عباس بسته است و امکان اینکه زندانیان از هوای آزاد برخوردار شوند نیست. تعداد زندانیان موجود در هر بند چندین برابر ظرفیت آن است. این مسئله باعث شده است که شرایط برای زندانیان سیاسی و عادی طاقت فرسا و غیر انسانی گردد.

در طی روزهای گذشته زندانیان سیاسی و عادی نسبت به این شرایط اعتراض نموده اند و خواستار پایان یافتن قطع برق زندان شده اند. اما زندانبانان ولی فقیه به زندانیان می گویند که به اداره برق استان میلیونها تومان بدهکار هستند و به این دلیل اداره برق اقدام به قطع برق زندان می نماید.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، قطع برق بر زندانیان بی دفاع و قرار دادن آنها در شرایط طاقت فرسا و قرون وسطایی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عاجل برای پایان دادن به شرایط غیر انسانی علیه زندانیان بی دفاع است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۸ تیر۹۳ برابر با ۱۹ ژوئیه۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل