فرار مغزها به خارج، گزارشی از فایننشنال تایمز

0
452

فایننشنال تایمز در گزارشی با عنوان فرار مغزها، نوشت: ایران با افزایش ۱۴۱ درصدی، سریع‌ترین رشد مهاجرت را در ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ داشته است

این رقم از ۴۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به ۱۱۵ هزار نفر در ۲۰۲۱ رسیده و ایران به مرحله مهاجرت دسته جمعی کنترل نشده رسیده است. فرار مغزها به مهاجرت متخصصین و نخبگان علمی از کشور خود گفته می‌شود که یکی از معضلات اجتماعی، اقتصادی و آموزشی در آن کشور است.