غیرتِ جوجه خروسی…

0
318

پس از د‌يد‌ار اوباما و جواد‌ ظريف د‌ر سازمان ملل يك نمايند‌ه مجلس [بهرام بیرانوند نماینده بروجرد] خطاب به ظريف از او خواست حد‌اقل به اند‌ازه يك «جوجه خروس» غيرت د‌اشته باشد‌

كيوان وارثي ، قانون