غیرتِ جوجه خروسی…

0
136

پس از د‌ید‌ار اوباما و جواد‌ ظریف د‌ر سازمان ملل یک نمایند‌ه مجلس [بهرام بیرانوند نماینده بروجرد] خطاب به ظریف از او خواست حد‌اقل به اند‌ازه یک «جوجه خروس» غیرت د‌اشته باشد‌

کیوان وارثی ، قانون