عضو تیم دوچرخه سواری افغانستان از دست طالبان گریخت

0
494

سونیا سلطانی در گفتگو با دویچه وله بیان داشت: طالبان می‌گوید، اگر مسلمانی نباید دوچرخه‌سواری کنی، باید در خانه بمانی، عبادت کنی و ازدواج کنی. اما من ازدواج نکردم. به دانشگاه رفتم و ورزشکار شدم.