طعنه به محمود احمدی نژاد روی آنتن 90!

0
114

عادل فردوسی پور در برنامه 90 دوشنبه شب خاطره ای تعریف کرد که در ورزشگاه آزادی قرار بود 100هزار نفر بیایند و رئیس جمهور از ورزشکاران تمجید کند.

عادل فردوسی پور در برنامه 90 دوشنبه شب مهمانانی ویژه داشت. مربی و ستاره تیم فوتبال بانوان. او در این برنامه سعی کرد برای اولین بار دست به کار بزرگی بزند. اینکه تصاویر فوتبال بانوان را روی آنتن ببرد و با ذوق زدگی از این کارش تعریف کند. او از این می گفت که تا پیش از این تصاویر مربوط به بانوان از تلویزیون پخش نشده است و وقتی برای اولین بار با مساعدت مدیران شبکه 3 ، او توانسته این تصاویر را نشان مردم بدهد ، بستری برای پیشرفت این بچه ها بوجود می آید. او در ادامه ابتدا خاطره ای گفت از روزهایی که آتوسا حجازی، ستاره فوتبال بانوان ایران بود. روزهایی که آتوسا گفته بود از آتیلا بهتر بازی می کرده و مرحوم حجازی هم شاهد بازی های خوب او بوده اما در ایران اصلا کسی باور نداشته که دخترها هم می توانند بازی کنند. همزمان با حرف های عادل تصاویر درخشش بانوان ایرانی پخش می شد و تکنیک بی نظیر دختران ایران را که همه مردم دنیا دیده بودند، برای اولین بار از شبکه 3 هم پخش می شد و تابویی بزرگ شکسته می شد.

او در بخشی دیگر از حرفهایش خاطره ای گفت از فهیمه زارعی ، ستاره تیم ملی بانوان که 2 سال قبل در مراسم تجلیل از ورزشکاران در پایان دولت دهم ، اتفاق افتاد. جایی که در مراسم ریاست جمهوری فقط از فوتبالی ها در ورزشگاه آزادی تجلیل شد. ولی بانوان را راه ندادند. عادل آن خاطره را بدون اشاره به اسامی گفت و از کنارش با طعنه ای کوچک گذشت.