طالبان ۱۳ نفر را در یک عروسی به خاطر نواختن موسیقی قتل‌عام کردند

0
383

امرالله صالح، کفیل ریاست جمهوری افغانستان: شبه نظامیان طالبان در یک جشن عروسی در ننگرهار 13 نفر را برای خاموش کردن صدای موسیقی قتل عام کردند. ما نمی‌توانیم خشم خود را فقط با محکوم کردن ابراز کنیم.

پاکستان به مدت 25 سال به آنها آموزش داد تا فرهنگ افغان را بکشند و آن را با تعصب طراحی شده آی اس آی جایگزین کنند تا خاک ما را کنترل کنند. اکنون در دست اجراست. تنها تقبیح کردن عمق تاثر و خشم ما را در برابر قتل عام سیزده تن در محفل عروسی در ننگرهار تبارز داده نمیتواند. ‏

طالب باید گم شود ‏و مقاومت نیاز ملی است.