ضرب و شتم و بازجویی یک درویش گنابادی در ایلام

0
195

دو تن از ماموران لباس شخصی با استفاده از زور و بدون ارائه حکم قانونی آقای رضا فردوس مقدم، از دراویش ساکن دره شهر را بازداشت و برای ساعتی تحت بازجویی همراه با ضرب و شتم قرار دادند.

به گزارش مجذوبان نور، صبح دیروز سه شنبه، دو تن از ماموران لباس شخصی با حضور در محل برگزاری مجالس درویشی دره شهر، از توابع استان ایلام، آقای رضا فردوس مقدم، فرزند مجلس دار این شهر را بدون هیچ توضیحی و با بکار گیری خشونت سوار بر ماشین شخصی کرده و به ساختمانی وابسته به سپاه منتقل و برای ساعتی تحت بازجویی قرار دادند.
در این بازجویی که با ضرب و شتم و استفاده از شوکر همراه بوده با هدف ارعاب درویشان منطقه، سوالاتی پیرامون علت رفتن به تجمعات اخیر در تهران پرسیده شد. این درویش گنابادی پس از مقاومت در برابر خشونت این بازجویی پس از ساعاتی در خیابان‌‌ رها شد.

پستر1-_کمپین_کوچ

طی ماه گذشته درویشان گنابادی در قالب کمپین کوچ به زندان، با خواسته برداشته شدن نگاه امنیتی به جامعه درویشی دست به تجمعاتی پی در پی در مقابل نهادهای قضایی زدند. گرچه این تجمعات با بازداشت‌های گسترده و ضرب و شتم دراویش سرکوب شد اما به قول‌هایی برای رسیدگی از طرف بعضی از مسئولین انجامید.

پس از این تجمعات موارد متعددی از افزایش فشارهای امنیتی از احضارهای پیامکی و تلفنی و بازجویی و ممنوعیت از سفرهای دسته جمعی دراویش به تهران گزارش شده است که به نظر می‌رسد با هدف ارعاب و تحت فشارقرار دادن دراویش برای جلوگیری از ادامه پیگیری درخواست‌های قانونی خود دنبال می‌شود.