ضرب و شتم دراویش و شکاندن شیشه های سرای سالمندان؛ به همراه تصاویر

0
547

در پی مقاومت دراویش حاضر در ساختمان درحال احداث سرای سالمندان دراویش، ماموران تخریب با ایجاد درگیری و ضرب و شتم دراویش و شکاندن شیشه ها محل را موقتا ترک کردند.

_2

به گزارش مجذوبان نور؛ گزارشهای رسیده حاکی از آن است که دراویش با شنیدن این خبر از شهرهای اطراف در حال عزیمت به این محل هستند.

_3