صدور پروانه شکار خوک وحشی (گراز) برای اقلیت های مذهبی تبعه ایران در همدان..

0
1188

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: دکتر محمد پور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان از صدور پروانه شکار خوک وحشی (گراز) جهت اقلیت های مذهبی تبعه ایران خبر داد. دستورالعمل صدور پروانه شکار گراز به قرار زیر می باشد.

۱- پروانه شکار خوک وحشی صرفا برای اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی صادر می گردد.

۲- متقاضیان به هیچ عنوان حق فروش گوشت را به مسلمانان ندارند و در صورت مشاهده،تخلف محسوب و طبق مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

۳- شکارچی با هر پروانه، مجاز به شکار فقط یک راس خوک وحشی می باشد و هر شکارچی در طول سال می تواند حداکثر پنج پروانه دریافت نماید.

۴- بهای پروانه هشتصد هزار ریال می باشد.

۵- مدت اعتبار پروانه سه روز از تاریخ صدور می باشد.

۶- محدوده اعتبار پروانه، فقط شکارگاه های آزاد استان صادر کننده پروانه می باشد.

۷- پروانه صادره غیر قابل انتقال به غیر بوده و الصاق عکس متقاضی بر روی پروانه الزامی می باشد.

۸- صدور پروانه جهت افرادی که فاقد جواز حمل سلاح و دفترچه شناسایی شکارچیان می باشند و یا افرادی که دارای سابقه تخلف شکار و صید هستند ممنوع می باشد.

 Flickr_-_Rainbirder_-_Wild_Boar_Sows

به گزارش پایگاه خبر ی دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: براساس مصوبه هیئت دولت شکار گرازهایی با طول دندان کمتر از ۱۵ سانتی متر ممنوع می باشد و بهای پروانه شکار برای اتباع خارجی در ازاء هر راس گراز با طول دندان ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر ۱۰۰۰ دلار و با طول دندان بیشتر از ۲۰ سانتی متر ۱۵۰۰ دلار می باشد.

همچنین نرخ ضرر و زیان قابل پرداخت در مقابل شکار غیرمجاز هر گراز معادل دو میلیون ریال تعیین شده است.