شرایط و وضعیت مبهم معلم بازنشسته زندانی در هشتمین روز اعتصاب غذا..!

0
149

بنابه گزارشات رسیده وضعیت جسمی زندانی سیاسی معلم بازنشسته محمد امین آگوشی پس از۸ روز اعتصاب غذا در شرایطی حاد قرار گرفته و جان او در معرض خطر جدی قرار دارد.

یه گزارش خبرنامه ملی ایرانیان ازفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ زندانی سیاسی معلم بازنشسته محمد امین آگوشی در حالی وارد هشتمین روز اعتصاب غذای خود می شود که گرمای شدید و محیط غیر انسانی سلولهای انفرادی بند قرنطینه ، ناراحتی حاد جسمی از جمله آسم شدید و عدم مطلع بودن همبندیان و خانواده اش از وضعیت وی ، نگرانی از شرایط وی را دو چندان کرده است. گزارشها حاکی از آن است که در طی چند روز گذشته وضعیت جسمی وی به غایت حاد شده است بطوریکه زندانبانان ناچار شدند چندین بار در سلولش وی را مورد معاینه قرار دهند .

وضعیت و شرایط او در ابهام است و همبندیان وی و خانواده اش از وضعیت او کاملا بی خبرند.

images

زندانی سیاسی معلم بازنشسته محمد امین آگوشی در ۱۰ تیرماه در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایش مبنی بر آزادی بدون قید و شرط، عدم درمان وی در صورتیکه ماه ها پیش به وی وعده درمان داده بودند و به آن عمل نکردند وقصد دارند او را بسوی مرگ تدریجی در زندان زاهدان سوق دهند، بناچار در اعتراض به این شرایط ، سر و صورت خودش را بطور کامل گچ گرفت و به این طریق دست به اعتصاب غذا زد .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، عدم رسیدگی حقوقی و عدم درمان معلم بازنشسته زندانی توسط مسئولین ولی فقیه که او را بسوی گج گرفتن سر و صورت و اعتصاب غذا سوق داده است و جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ، سایر آخوندها و عوامل همدست او به مراجع قضایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۷ تیرماه ۹۲ برابر با ۰۸ ژولای ۲۰۱۳