سقف خانه گوهرالزمان قوامی ربوده شد

1
505

سقف نفیس خانه “گوهر الزمان قوامی” در شیراز ربوده شد، سرقتی که پیش از این نیز بارها تکرار شده و این بنای تاریخی را با آسیب مواجه کرده بود.

 خانه گوهرالزمان قوامی یکی از خانه های دوره قاجاری در شیراز به شمار می آید که به ثبت ملی نیز رسیده است.

این خانه تاریخی که اکنون مالک شخصی دارد یکی از بناهای تاریخی مجموعه قوامی در شیراز به حساب می آید که از نظر تاریخی و معماری ارزشهای بالایی دارد.

 قاجاری

اما اکنون خبر رسیده که سقف نفیس خانه گوهرالزمان قوامی به سرقت رفته و این بنا، یکی از اجزای ارزشمند خود را از دست داده است.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: تقریبا یک هفته ای بود که از این خانه ارزشمند تاریخی سرقت میشد که درنهایت اواخر هفته گذشته سقف خانه به سرقت رفت.

مسعود منیعاتی با اشاره به اینکه ظرف دو سال گذشته سرقتهای متعددی از این خانه تاریخی رخ داده، بیان کرد: در این خصوص باید متذکر شد که باید تکلیف نفایس ملی که مالک آن خصوصی است مشخص شود که از لحاظ قانونی زمانی که مالک، بنای خود را به حال خود رها کند و در پی این امر بنا مورد آسیب یا سرقت قرار گیرد مسئولیت این رویداد با چه کسی است.

وی با اشاره به ارزشهای تاریخی این خانه نیز بیان کرد: خانه گوهر الزمان قوامی یکی از بناهای موجود در مجموعه قوامی شیراز است که ارزشهای تاریخی زیادی دارد.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس ادامه داد: این مجموعه که شال بناهایی نظیر نارنجستان قوام، خانه زینت الملوک و… نیز هست قابلیت تشکیل پرونده برای ثبت جهانی نیز دارد.

وی تاکید کرد: خانه گوهرالزمان نیز از نفایس محسوب می شود که با این روند حفاظتی و سرقتهایی که از خانه صورت می گیرد حتی برای تشکیل پرونده نیز امیدی نباید داشته باشیم.

قاج

منیعاتی تصریح کرد: سه الی چهار ماه پیش نیز سرقتی از این خانه تاریخی صورت گرفت و در این خصوص نسبت به حفاظت از بنا هشدارها و تذکرات خود را مطرح کرده بودیم.

به گزارش مهر، به هر حال باید روند حفاظت از خانه های تاریخی بخصوص بناهای دارای ارزشهای زیاد تاریخی به شکل مناسب پیگیری شود تا سرقتهای این چنینی، ارزشهای تاریخی خود را دچار خدشه نکند.

1 نظر

نظرات بسته است