سفر پاپ به عراق امن نیست، پاپ و سیستانی خط قرمز من اند؛ دکتر کاوه احمدی علی آبادی

0
138

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

دیدار پاپ به عنوان رهبر کاتولیک های جهان و آیت الله سیستانی رهبر بخش بزرگی از شیعیان، فی نفسه اتفاق نمادین مهمی است، اما به نظر می رسد “دست های پشت پرده” تصمیم گرفته اند، از آن به مثابه فرصتی بهره برند که هر دو رهبر موثر و روشن اندیش دوران معاصر را “ترور و حذف” کنند. این سفر می تواند موجب شود تا جهانیان از هر دو رهبر عزیزمان محروم شوند. امروز که امکان دیدار به شکل مجازی و ویدئو کنفرانس (اسکایپ و غیره) فراهم است، این دو بزرگوار بهتر است به چنین دیدار و گفتگویی بنشینند.

عوامل متعددی مدتی است که درصددند، پاپ فرانسیس را که افکار نواندیشانه وی موجب نگرانی شدید محافظه کاران شده، به شکلی کنار بگذارند؛ از توصیه به بازنشستگی گرفته تا این توطئه اخیر ترور. پاسخ من به آنان این بوده و هست: پاپ فرانسیس خط قرمز من است؛ حتی اگر پاپ خودش بخواهد کنار بکشد، من مخالفم و تظاهراتی را در سراسر جهان برای برگشت نظرش ترتیب خواهم داد. مسیحیت کاتولیک با پاپ فرانسیس جهشی کرد که طی دو قرن اخیر نکرد و فقدان آن موجب عقبگرد می شود و تغییرات بزرگی نیز در پیش است. ما به پاپ فرانسیس برای تغییرات بزرگ آتی در جهان نیاز داریم و جایگزینی برایش نیست. بر کسی پوشیده نیست که آیت الله سیستانی وزنه ای بزرگ برای شیعیان مسلمان و قدرتی نافذ در مقابل متحجران و خشونت ورزان دینی و به خصوص “شیعی جعلی ملاهای ایران” است که خمینی و باندش ابداع کرده اند. رژیم ملاها تاکنون به اشکال مختلف سعی کرد وی را دور بزند و موفق نشد؛ از نسبت دادن چیزهایی به وی که او از آن منزجر است تا تهدید و حتی سعی کرد کانال های دفترش را تحت کنترل بگیرد و هر داده و ستاده از طریق این کانال های نفوذی در دفترش مهندسی شود. اطلاعات غلط و مهندسی شده از طریق واسطه ها به ایشان برسد و دستورات و توصیه های ایشان از طریق همین کانال ها مهندسی شده و بدل شود. آخرین مورد، ارسال پیام از کانالی در دفتر آیت الله سیستانی برای روح الله زم و کشاندنش به عراق بود. عراق برای هیچ رهبری امن نیست؛ چه رسد کسانی که دشمنان متعصبان و متحجران دینی شمرده شوند و آن طعمه ای لذیذ برای باندهای امنیتی رژیم ایران شمرده می شوند و آن را به گردن داعش و دیگر تروریست ها می اندازد تا هزینه ای متوجه خودشان نشود.

بسیاری نمی دانند که طرح ترور پاپ ژان پل دوم، حکم شرعی اش توسط خمینی صادر شده بود. این را عامل ترور پس از اتمام محکومیتش از زندان و طی خاطراتش در کتابش به صراحت اعلام کرد که خمینی طی دیداری با وی به صراحت ترور پاپ را مستوجب پاداش بهشت دانسته بود! البته این اطلاعات با دستوری امنیتی توسط رسانه ها انعکاس وسیع داده نشد تا مانع از برجسته شدن اختلافات دینی شود، اما به واقع هدف آن بود تا به این بهانه، ملاهای کثیف ایران همچنان در ذهن ساده لوحان دینی آلوده نشوند. اینک که گزارشات امنیتی جدید، خبر از توطئه تروری جدید در دیدار پاپ و سیستانی می دهند، مشخص است که هدف سرویس های امنیتی چه بوده است.

این سفر باید به شکل فیزیکی لغو و به شکل مجازی و به کمک شبکه (اینترنت) برگزار شود و “جهانیان نیز از مفاد آن آگاه شوند”. آیت الله سیستانی نیز نسبت به “کانال هایی که در دفترش ورودی و خروجی های اطلاعات و اخبار” را کنترل می کنند، تجدیدنظر کند و جدای از شیطنت هایی که نفوذی ها می کنند، یکی از اهدافشان آن است با چنین اعمالی، شما (سیستانی) را عامل تصمیمات خطرناک شان معرفی کنند و به خیال خود بی اعتبار سازند. برای هر دو رهبر دینی گرامی آرزوی موفقیت می کنم. ما راه درازی در پیش داریم که باید “با کمک یکدیگر” طی کنیم تا رسالت این جهانیمان را به انجام رسانیم.