سردبیر خبرگزاری آنا بازداشت شد

0
157

طه هاشمی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا، گفت: تا آنجا که ما اطلاع داریم ظهر امروز ماموران به دفتر خبرگزاری آنا آمده اند و عمار کلانتری سردبیر این خبرگزاری را دستگیر کرده اند.

وی در رابطه با دلایل دستگیری کلانتری، ادامه داد: هیچ اطلاعی از این مساله نداریم و خودمان هم بابت این اتفاق تعجب می کنیم.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: تعجب ما از این مساله است که چرا برای دستگیری یکی از نیرو های دانشگاه ازاد با مدیران بالا دستی به ویژه رییس دانشگاه هماهنگی نشده است.

وی تصریح کرد: به طور طبیعی حضور نیرو های امنیتی در دانشگاه باید با اجازه یا حداقل هماهنگی رییس دانشگاه باشد البته ما پیگیر دلایل این اتفاق هستیم.

ظهر امروز عمار کلانتری سردبیر خبرگزاری آنا در محل کار خود دستگیر شد. این خبرگزاری زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کند.