سایت تدبیر۲۴ از دسترس خارج شد

0
116

ساعتی پیش یکی از سایت های حامی دولت از دسترس خارج شد.

به گزارش ایلنا، سایت تدبیر۲۴ از رسانه‌های حامی دولت از ساعتی پیش از دسترس خارج شده است.

برخی از سایت‌های خبری مدعی شده‌اند این سایت به دستور مقام قضایی از دسترس خارج شده است.