ساز و آواز شهناز و بنان (بشنوید)

0
351

استاد جلیل شهناز در دوران فعالیت هنری اش با خوانندگان بسیاری نواخت از آن میان صدای مخملین غلامحسین بنان با شیوه خاص شهناز در نوازندگی تناسب گوش نوازی داشت. این دو در رادیو اجراهای متعددی با هم داشتند اما در مجالس خصوصی نیز از همکاری این دو استاد بی بدیل موسیقی ایرانی قطعاتی ضبط شده است.

آنچه در ادامه می شنوید یک اجرای خصوصی از این دو استاد فقید موسیقی ایرانی است.