زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج؛از خواسته های دانشجویان پشتیبانی کنیم

0
190

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در حمایت از اعتراضات گسترده دانشجویان کوی دانشگاه جهت انتشار در اختیار رسانه ها قرار داده شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ متن بیانیه به قرار زیر است:

یک بار دیگر دانشجویان دانشگاه تهران ، ساکنین در کوی دانشگاه به حرکت درامدند تا نشان دهند وارثان قهرمانان ۱۸ تیر ۷۸ زنده اند. جنبش دانشجویان در اعتراض به شرایط بسیار اسفبار صنفی و نیز وضعیت زندان گونه حاکم بر کوی و دانشگاهها آن هم در آستانه ۲۵ بهمن بسیار امیدآفرین و معنادار است.

اعتراضات دایم کارگران علیه شرایط غیرانسانی حاکم بر محیط کار، عدم دریافت مزد و عدم تناسب بین دریافتی و هزینه زندگی همچنان ادامه دارد.

اعتراضات فرهنگیان و معلمان به وضعیت غیرفرهنگی و غیرانسانی حاکم بر مناسبات آموزش و پرورش و عدم برآورده شدن خواسته های صنفی و اجتماعی آنها (گرچه سرکوب می شود )اما همچنان ادامه دارد تا به نتیجه لازم برسد.

 پرستاران، بازنشسته هاو سایر مزدبگیران اگرچه ناراضی و معترض اند اما هنوز هیچ پاسخی برای بهبود شرایط شغلی خود دریافت نکرده اند و تصمیم دارند با تداوم اعتراضات ، به خواسته های به حق خود برسند.

گروهی از زندانیان سیاسی همچون بهنام ابراهیم زاده ، ارژنگ داودی و افشین بایمانی و علی معزی مدتهاست که به انفرادی وزارت اطلاعات  انتقال یافته و مقامات امنیتی ـ قضایی هر روز در حال پرونده سازی علیه زندانیان سیاسی هستند و دولت روحانی نیز همچون دولت های پیشین ، راه سرکوب را می پیماید تا بلکه بر عمر رژیم بیفزاید.

برخی از زندانیان سیاسی ستم دیده برای رساندن فریاد تظلم خواهی خود دست به اعتصاب غذا زده اند که از جمله آنان سیامک مهر و آتنا فرقدانی است.

به دلیل بی مسئولیتی و عدم کاردانی حکومت کنندگان ، شرایط زیست محیطی کشور روز به روز بدتر می شود و پس از خشک شدن دریاچه ارومیه اینک با خشکانیدن دشت خوزستان ، نوبت به اهواز و سایر شهرهای این استان سرسبز ایران است که در باتلاق گرد و غبار فرو بروند و راهی برای تنفس میلیونها خوزستانی وجود نداشته باشد.

فقر ، بیکاری، فسادهای عظیم مالی و اداری حکومتی و ناامنی گسترده اجتماعی ، همه ایران را فراگرفته و با ادامه حاکمیت موجود و پیش گرفتن سیاست سرکوب زنان، جوانان، دگراندیشان و هنرمندان و از دیگر سو ناتوانی مفرط دولت در برابر دلواپسان قدرت و ثروت، هیچ امیدی جز بپاخاستن گروهها و طبقات و اصناف مختلف اجتماعی وجود ندارد. گره خوردن اعتراضات و اعتصابات دانشجویی ، کارگری ، معلمان ، پرستاران، فعالان مدنی ، حقوق بشری و سیاسی با هر عقیده و با هر خواست اساسی، سیاسی و صنفی در روز ۲۵ بهمن تنها راه حل موجود برای ملت ستمدیده ایران است و ما زندانیان سیاسی حاکم به سهم خود از خواسته های آنان پشتیبانی می کنیم.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

بهمن ۱۳۹۳

حشمت الله طبرزدی،خالد حردانی، افشین حیرتیان، فرید آزموده، ایرج حاتمی، علیرضا فراهانی ، رضا اکبری منفرد، سعید ماسوری، صالح کهندل، اسداله هادی، مجید اسدی ، پیروز منصوری، ابوالقاسم فولادوند، سعید شیرزاد