زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان و ارومیه از مردم ایران خواهان تحریم انتخابات شدند

0
239

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان و جمعی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه طی بیانیه ای  از مردم ایران خواستار تحریم قاطع انتخابات شده اند.

متن بیانیه به قرار زیر می باشد:

مردم بزرگوار ایران و خانواده های زندانیان سیاسی، بدین وسیله از همه اقشار مردم بالاخص اقلیت های قومی و مذهبی خواستاریم بنا به دلایل زیرقطعا نباید در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت نمایند :

۱ـ در قانون اساسی تبعیض آشکار وجود دارد ، اقلیت های مذهبی نمی توانند انتخاب شوند یعنی کاندید شوند . زنان نمی توانند انتخاب شوند ،نیمی از جمعیت ایران از کاندید شدن محروم شده اند کسی که نتواند رییس جمهور شود ولی رأی دهد او با دست خودش به خود ظلم می کند.به خصوص زنان که نصف جامعه ما را تشکیل می دهند.

۲ـ نظر به اینکه کاندیدای مورد نظر مردم وجود ندارد و کاندیداها را بر ما تحمیل کرده اند .

۳ـ اگر با رأی مردم کسی که مستحق ریاست جمهوری نباشد انتخاب شود تمام مسئولیت ها و عواقب دیگر به گردن رأی دهنده می افتد. با توجه به اینکه میلیونها نفر در زندان بوده و زندانیان سیاسی زیادی در زندانها وجود دارند که از حداقل حقوق اولیه انسانی محروم می باشند ، لذا از خانواده های زندانیان سیاسی و سایر اقشار مردم خواستار عدم شرکت در این انتخابات هستیم.

زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان و جمعی از زندانیان ارومیه

خرداد ۱۳۹۲

امضا کنندگان در زندان زاهدان و با هماهنگی چند تن از زندانیان ارومیه:

ایوب ریگی ، حبیب ریگی ، مهر الله ریگی ، عبدالغنی ریگی ، عبدالوهاب ریگی، منصور ریگی، غدیر ریگی، حامد وکالت، محمد پاک نیت، ایرج محمدی ، امیر طالب ، نوید شجاعی، محمد امین اگوشی.

زندانیان ارومیه : ایرج کاکامعلی، عثمان مصطفی پور، مصطفی مصری، ظاهر علی، علی احمد سلیمان