زندانیان سیاسی اعتصاب کننده به اعتصاب غذای خود پایان دادند

0
146

چهار زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که از روز دست به اعتصاب غذا زده بودند، عصر روز یکشنبه به این اعتصاب غذای اعتراضی پایان دادند.

 عبدالفتاح سلطانی، امیر خسرو دلیر ثانی، سعید مدنی و مهدی خدایی از ظهر روز شنبه هفته گذشته در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار که نیاز به رسیدگی پزشکی در خارج از زندان دارند و عدم توجه مسئولین زندان به وضعیت وخیم آنان دست به اعتصاب غذا زده اند.

اعتصاب کنندگان خواسته اند که بیماران محبوس به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شده و بتوانند از حق مرخصی درمانی بهره مند شوند.

این زندانیان تاکید کرده بودند برای عمل به فرضیه امر به معروف و نهی از منکر و برای شنیده شدن صدای زندانیان مظلوم بیمار، اعتصاب غذا کرده اند و نسبت به مداخله نهادهای امنیتی غیر مسئول در امور درمان زندانیان، عدم حضور پزشکان متخصص در زندان‌ها، روند طولانی و غیر قابل پیش بینی برای اعزام بیمارانی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند، اجبار بیماران به پوشیدن لباس مخصوص و زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی و مواردی دیگر از این دست معترضند.

به گزارش کلمه، در این مدت شخصیت ها و فعالان سیاسی و مدنی و همچنین تعدادی از زندانیان سیاسی و خانواده زندانیان سیاسی در پیام هایی از آنان خواسته بودند که با پایان دادن به اعتصاب غذای خود دوستان و خانواده را از نگرانی در آورند، زیرا که صدای اعتراضشان شنیده خواهد شد.