بعضی از خاندان پهلوی‌ فامیلی خود را به “اسلامی” تغییر دادند

0
525

 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۸

صبح دیروز بهزادرضا پهلوی فرزند حمیدرضا و علی پهلوی فرزند علیرضا پهلوی، برادرزاده‌های شاه مخلوع به اتفاق همسران خود در وزارت کشور حضور یافته و درخواست کردند نام فامیل آن‌ها تغییر یابد.

برادرزاده‌های شاه سابق «اسلامی» را به عنوان نام فامیلی جدید خود برگزیده‌اند. در این مورد دستور لازم به ادارۀ ثبت احوال صادر گردید.

روزنامه بامداد

1378282780_pahlavi_eslami002