رصد یک کهکشان مارپیچی بسیار دور توسط تلسکوپ هابل

0
239

“تلسکوپ فضایی هابل” اخیرا در آخرین کاوش خود برای نخستین بار موفق به رصد یک کهکشان مارپیچی که بسیار دور از منظومه شمسی قرار دارد، شده است.

تلسکوپ هابل ناسا برای اولین بار کهکشان مارپیچی که بیش از ۷۰ میلیون سال نوری از منظومه شمسی ما فاصله دارد را رصد کرد.

یک کهکشان مارپیچی یک نوع از کهکشان‌ها است که اولین بار توسط ادوین هابل و در سال ۱۹۳۶ رده‌بندی شد.

بیشتر کهکشان‌های مارپیچی از یک دیسک چرخشی شامل ستاره‌ها، گاز و گرد و غبار تشکیل شده است. اینها اغلب توسط یک هاله ضعیف از ستارگان احاطه شده‌اند، که بسیاری از آنها در خوشه ستاره‌ای کروی قرار دارند.

به گزارش ایسنا وبه نقل از سی ان ان، کهکشان مارپیچی مذکور “NGC 2985” نامیده می‌شود و در صورت فلکی خرس بزرگ یافت می‌شود. NGC 2985 یک کهکشان متقارن است که دارای چند بازوی مارپیچی پر از ستاره است. ۷۷ درصد این جهان تقریبا از کهکشان‌های مارپیچی ساخته شده که کهکشان راه‌شیری نیز جزو آن است.