دیدار نوروزی اعضای حزب پان ایرانیست در خوزستان

0
800

دیدار نوروزی اعضای حزب پان ایرانیست در خوزستان ۶ فروردین در دفتر اهواز برگزار شد.

بنا به گزارش رسیده به خبرنامه ملّی ایرانیان، در ابتدای این نشست که با سرآغاز حزب پان ایرانیست آغاز شد، بانو مهری خلفی متن نیایش نوروزی حزب را خواندند.

سپس سرور میلاد دهقان ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران متن پیام نوروزی حزب پان ایرانیست را خواندند.
سرور حجت کلاشی در این نشست به سخنرانی پرداختند.
همچنین در این نشست استاد کریمی با نواختن سه‌تار و آواز به اجرای موسیقی پرداختند.
گفتنی است در این نشست تعدادی از اعضای حزب پان ایرانیست استان خوزستان و همچنین سرور جاوید از پیشکسوتان حزب در استان اصفهان به اتفاق همسرشان حضور داشتند.
تعدادی از تصاویر نشست را در ادامه مشاهده می‌کنید: