دستگیری شکارچیان غیرمجاز قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده پروند..!

0
873

روز گذشته  دو نفر شکارچی سابقه دار که با ورود به منطقه حفاظت شده پروند اقدام به شکار غیرمجاز نموده بودند توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست سبزوار دستگیر شدند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از دیده بان  حیات وحش ایران؛ علی خانی رئیس اداره محیط زیست سبزوار در این باره گفت: از متخلفین لاشه یک رأس قوچ وحشی، یک قبضه اسلحه تک لول، سه تیر فشنگ و یک دوربین چشمی کشف و ضبط گردید.

شکارچیان متخلف پس از تنظیم صورتجلسه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده و بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست به پرداخت مبلغ هجده میلیون جریمه نقدی ریال محکوم شدند.

sabzevaar