درفشی که برافراشته باید بماند! لانۀ گنجشک‌های واجا در آلمان، بخش بیست و چهارم

0
6616

این سلسله نوشتار، اسنادی ست که طی بیست و اندی سال توسط همراهان، همگامان و هم‌اندیشان درونمرزی بدست خبرنامه ملی ایرانیان رسیده است. اسناد حاکی از آنست که نیروهای جمهوری اسلامی سال‌هاست در قالب تاجر، مهاجر، پناهنده و … نفوذ گسترده‌ای در کشورهای اروپایی و بویژه آلمان پیدا نموده و تاکنون هیچ برخورد جدی با آنها صورت نگرفته است.

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

روبه صفتان زشت خو را نکشند

گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز

مردار بود هر آنکه او را نکشند

چند سالی از شورش ۵۷ گذشته بود و تنفر عجیبی از نظام دستاربندان، فصلی مشترک در همدلی هایمان بود، توانستیم علیرغم بعضی تفاوت‌های دینی در طرز سیاسی و فرهنگی دوستیمان را ادامه بدهیم. به گمانمان، این هر دو تکامل یک امید بزرگ بود. این سرآغاز دوستی ما بود..

هنگامی که چند برنامه رادیویی پیام آزادگان از سوئد پخش شد و تند و بی‌امان و بی ترحم به خرافات حمله می بردیم، پیامی مهرورزانه و شجاع از درون مرز داشتیم که جامعه جوان ایرانی نه ترس و دلهره نسل هستی باخته گذشته را دارد و نه نسلی است که خفت صادراتی بیگانه را به آسانی به دستاویز میراثی که از پدر و مادر برده‌اند، بپذیرد. صدایی از دوستان درون مرز را شنیدم که اعتقاد داشتند، و این اعتقاد را بر زبان می‌آوردند که با یک گلوله تنها می‌توان یک مغز را متلاشی کرد یا یک قلب را از حرکت انداخت، اما نوک قلم و صدای ما سلاحی است که وقتی به ستیز زشتی‌ها و پلشتی ها رفت، عمر هزاران ساله می‌یابد و نسل ها را زنده و بارور می‌کند. پس از ۲۷ سال دریافتیم هرگز اشتباه نکردیم..

دسترسی به این اسناد، حکایتی است جدی و فشار تا گلوگاه! توطئه می‌رود تا بدست آنهائی که تنها از تبار رشادت مانده‌اند با ائتلاف به نیروهای مردم فریب و دست به خون خضاب کرده بمرحله اجرا در آید! سکوت مرموزی که همه رسانه‌های گروهی فارسی زبان دنیا را به خفقان کشانده است، آرامشی حباب آسائی است که بدنبال آن توفان بدتری آغاز خواهد شد! و این بار براستی برای انهدام مطلق سرزمینی است که هر یک از ما عمری را و تباری را در آن به ودیعه گذاشته‌ایم! در واقع آن بار دنیا فکر کرد با یک سرجوخه سابق طرف شده و این بار اندیشید با یک ملای قشری! و آن کم اعتنائی آورد به سرشان و بر سرمان آنچه نمی‌باید، می‌آمد!

بهر تقدیر غرض از این‌همه مقدمه چینی اینست که می‌خواهیم بگوئیم با در دست داشتن این اسناد حنای اینکه نمیدانستیم و فریب خوردیم یا گولمان زدند اگر از هر کسی رنگی داشته باشد، از این وجیه المله ها و مدعیان حقوق بشر متمدن جماعت رنگی ندارد و پذیرفتنی نیست!

نشریه اشترن ( Stern) چاپ آلمان بتاریخ ۱۹۹۲/۱۲/۳۰ در همین رابطه دست به افشاگری زد و گفت: وقتی مأموران تحقیق موفق هستند. … حال وحشت از این وجود دارد که ترور جنجال سیاسی شود. زیرا نتیجۀ تحقیقات کمیسیون ویژه مطلوب دولتمردان و متخصصین امنیتی بن نیست. … یک مقام عالی وزارت دادگستری گفت: هر اظهار نظری در این باره در مقابل افکار عمومی می‌تواند آن را به یک مسئله بزرگ سیاسی تبدیل کند. همه سکوت می‌کنند. .. علت سکوت تنها منافع اقتصادی نیست بلکه به ملاحظۀ رابطه حساس سیاسی که … دوباره بین ایران و آلمان برقرار گردیده است.

با اشاره به نشریه فوق و اسناد در دست داشته می‌توان به راحتی نتیجه‌گیری نمود که در صورت انتشار مدارک و اسناد امکان طرح تشکیل دادگاه علیه جمهوری اسلامی وجود دارد. این مسئله می‌تواند باعث عکس‌العمل از سوی گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی شود.

پس تا به اینجا متوجه شدیم که چرا می‌خواهند مسئله تا حد زیادی در افکار عمومی کوچک جلوه کند!!

و در آخر باید نگاهی داشته باشیم به لاشخورها!! فضا جولانکر مناسبی است برای لاشخورها! لاشخورها همانهائی هستند که طعمه امروزی پرواز دیروزی داشتند بر خون آزادی‌خواهان و شاید گناهی نداشته باشند! لاشخورها نام خود را با خود دارند و صفتشان را نیز و کار و پیشه شان را نیز..

دوباره می نویسیم و می خوانیم، ما را همراه باشید.

مطلب پیشین را در اینجا بخوانید.