دردآور است دردآور! لانۀ گنجشک‌های واجا در آلمان، بخش بیست و ششم

0
28297

این سلسله نوشتار، اسنادی ست که طی بیست و اندی سال توسط همراهان، همگامان و هم‌اندیشان درونمرزی بدست خبرنامه ملی ایرانیان رسیده است. اسناد حاکی از آنست که نیروهای جمهوری اسلامی سال‌هاست در قالب تاجر، مهاجر، پناهنده و … نفوذ گسترده‌ای در کشورهای اروپایی و بویژه آلمان پیدا نموده و تاکنون هیچ برخورد جدی با آنها صورت نگرفته است.

گاهی به راستی از آنچه که پیرامون ما روی داده و می‌دهد، تنمان از شرم خیس می‌شود و باور نمی‌کنیم که مردمانی که همواره صحبت از آزادگی می‌کردند، امروز چنان به خواری دچار گردد و همچنان در سردرگمی و بی هویتی تحمیل شده به سر ببرد!

اسناد از رسانه‌های پول پرست و داد و ستدگری که پول را از آخوندها و دلالهایشان در خارج می‌گیرند و دری وری های تبهکارانه شان را در رسانه هایشان به گونه‌ای خاص فریاد میزنند، صحبت می‌کند. روشن است که می‌توانند خود و شهروندانهایشان را فریب دهند، ولی بدانند که دیگر نمی‌توانند مردم ایران را که با همه تار و پود و هستی خود، زهر کشنده نیش آخوند را چشیده‌اند، بار دیگر گول زنند. اینرا بدانید که نه با جا گرفتن هر بیسواد دغلباز در خانه دانش، از ارج آن کاسته میشود و نه بر ارزش آن نادان و خودفرخته افزوده می‌گردد! که الماس هماره در میان ذغال و آشغال، درخشش خود را دارد و ذغال در روسیاهی و آشغال در همان گندآوری می‌مانند و هیچگاه دگرگون نمی‌شوند.

آری اسناد سخن می گویند، که شما مشتی بدن پرستید و نه میهن پرست! وطن دکان بقالی نیست. میهن پست و مقام و کاخ نیست. میهن، میهن است! ولی بدانید بدن نیست. شما زیبائی و آراستگی را دوست دارید که برازنده بدنتان باشد، دلهره بدن را دارید و تمام غرائز و حب و بغض‌هایش را نه دلشوره میهنی را با فراز و نشیب‌هایش! به آن دسته اراجیف باف کشور میزبان هم بگوئیم، کار من و تنی چند دلسوخته دیگر نوشتن است و افشاگری و هدف رهائی ایران از نابکاران، سر سازش با خودفروختگان و روسپی های سیاسی را هم نداریم! از تهمت و افترا هم واهمه‌ای به خود راه نمی‌دهیم و بدانید از این هم که هستیم بدتر نخواهیم شد، به ایرانی می‌اندیشیم آزاد و آباد و دست تمامی میهن پرستان و انسان‌های آزاده را که در این راه ما را همراه بودند را به گرمی می‌فشاریم.

وقتی شیخ عطار سفیر جمهوری اسلامی در آلمان در مصاحبه با “پانوراما” گفته در سالهای پیش می‌گوید: که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تکنیک‌هایی دارد برای آنکه بداند در هر نقطه از جهان چه می‌گذرد و از این رو به جاسوس‌گیری نیاز ندارد! به این فکر نکرده بود که روزی اسنادشان بدست میهن پرستانی می‌افتد که با انتشار آن دو روی سکه را نمایان می‌سازد! دولت آلمان بدرستی می‌داند که دست نشانه‌های جمهوری اسلامی در کشورشان به اشکال مختلف مخالفان نظام را تهدید و زیر فشار قرار می‌دهند.

در اینجا اسنادی را مجدد قرار می‌دهیم که پیشتر به آن اشاره شده بود و عدم صداقت شیخ عطار را می توان براحتی مشاهده نمود! سفیر وقت جمهوری اسلامی، علیرضا شیخ عطار به همراه بسیاری از همدستان خود مستقیماً از خبرنگار سیاسی و شکنجه شده ما در سال‌های پیش شکایت نموده و همواره سعی در بازگرداندن و حذف وی را داشته‌اند!

براستی آدمی در می‌ماند که با این گژاندیشان زشت سرشت از چه چیز سخن بگوید! چگونه به این واپسگرایان پیش از تاریخ و برون آمده از ژرفنای تیرگیهای هزاران ساله بپذیراند که جهان امروز، زمان سرکوبی اندیشه‌ها و به بردگی کشاندن آدمیان نیست! هیچ قانونی به دشمنی با کسی آفریده نمی‌شود و هیچ آدمیزادی جز در دانش و خرد و رفتارهای مردمی بر دیگری برتری ندارد.

پیروزی از آن کسانی است که شاید نتوانند ولی پیکار می کنند.

نوشتار پیشین در این رابطه