حمید بقایی برای عمل جراحی در بیمارستان بستری شد

0
414

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از دولت بهار، احمدرضا بقایی، فرزند حمید بقایی در اینستاگرام نوشت: عوارض اعتصاب غذا بار دیگر پدر مظلومم را به بیمارستان کشانده است، پروردگارا به تو پناه میبرم.