حمیدرضا مرادی از مصرف دارو محروم است

0
154

حمیدرضا مرادی فعال حقوق دراویش که چندی پیش در حالی که برای مشاوره پزشکی از بیمارستان سینا به بیمارستان شهدای تجریش منتقل می‌شد، از وسط راه به زندان اوین عودت داده شد، هم اکنون بیش از دو هفته است که حتی از مصرف داروهای قلبی خود محروم است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور، شیوهٔ بازگرداندن آقای مرادی به زندان اوین سبب شده است که بهداری زندان حتی قادر به تامین داروهای این بیمار قلبی-عروقی نباشد. آقای مرادی در روز پنجم بهمن ماه به دستور دادستانی تهران در مسیر اعزام از بیمارستان سینا به بیمارستان شهدای تجریش به صورت ناگهانی به زندان اوین انتقال یافت.

نحوه بازگرداندن این درویش به زندان چنان غیر معمول بوده است که حتی قوانین داخلی بهداری زندان را نیز نقض کرده است چرا که بهداری زندان درحالی این زندانی را پذیرش کرده است که هیچ پرونده پزشکی همراه وی نبوده است.

رئیس بهداری زندان اوین در این رابطه اذعان کرده است که “هیچ اطلاعی از داروهای مورد نیاز وی نداریم و از آنجا که در این رابطه بهداری مسئول است این موضوع به دادستانی گزارش شده است”.

تیم جراحی عروق بیمارستان سینا در آخرین گزارش خود در مورد این درویش زندانی ضمن اذعان گرفتگی مجدد عروق ناحیه پا نسبت به ادامه اقدامات درمانی برای بررسی و کنترل بیماری و همچنین پرهیز از استرس جهت جلوگیری از تشدید آن تاکید کرده بود.

این درویش زندانی هم اکنون با حکم ده و سال شش ماه حبس در بند ۴ زندانیان عادی زندان اوین محبوس است.