حمله گارد ویژه به بند ٨ اوین برای بازرسی وسایل انتصارى و دانشجو

0
143

صبح امروز، پنج شنبه ٢٠ شهریور، گارد ویژه زندان اوین، به دستور شخصی به نام امیر کربلایی به بند ٨ محل نگهدارى دو تن از فعالان حقوق دراویش حمله برده و تخت‌ها و وسایل این دو زندانى را به اسم بازرسی به هم ریختند.

یکى از هم بندیان این دو درویش با اعلام این خبر گفت: ما زندانیان تا به حال این طور بازرسی ندیده‌ایم. بهتر است بگویم وسایل و تخت‌های این دو نفر را منفجر کردند. بالش‌هاشان را پاره کردند و وسایلشان را شکستند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور؛ این زندانى همچنین خبر داده است که ماموران تنها به بازرسی شگفت آور وسایل این دو اکتفا نکرده بلکه همین کار را با وسایل و تخت هم بندی دیگرى که به اتهام مالی در زندان است و رابطه نزدیکی با این دو درویش دارد نیز کرده‌اند.

به گفته وى، ماموران پس از بازرسی مخرب و حمله مانند وسایل شخصى دانشجو و انتصارى، این دو درویش را که در اعتصاب دارو و غذا هستند، وادار به اعزام به بهدارى کردند، اما دراویش تن به اجبار ماموران نداده و از بند خارج نشده‌اند.

گفتنی است آقایان دانشجو و انتصاری که به ترتیب از بیماری ریوى و قلبی رنج مى برند، اینک همراه با هفت درویش محبوس در زندان‌های اوین تهران و نظام شیراز، در اعتصاب غذا هستند.

این دراویش همگى وصیتنامه نوشته و اعلام کرده‌اند تا حصول خواسته‌شان که برداشتن نگاه امنیتى از پیروان طریقت و عرفان است، دست از اعتصاب غذا برنخواهند داشت.