جوايز اسكار موسيقي در كنسرت جداگانه اعطا مي شود..

0
156

در اين كنسرت ، 5 نامزد اصلي در بخش بهترين موسيقي و بهترين آواز به مدت 10 دقيقه اجرا زنده خواهند داشت و پس از آن برگزيدگان جوايز اين بخش معرفي خواهد شد.

به گزارش سينما خبر ؛ دبيرخانه برگزاري علوم و هنرهاي سينمايي (اسكار) در نظر دارد با برگزاري كنسرت جداگانه اي ، جوايز اسكار بهترين موسيقي و آواز متن را اعطا كند.

دبيرخانه اسكار اعلام كرد : پيش از اين جوايز بخش بهترين موسيقي و آواز فيلم همزمان با برگزاري مراسم اعطاي جوايز اسكار ، به برگزيدگان اين بخش اعطا مي شد.

اين در حاليست كه در هشتاد و ششمين دوره از مراسم جوايز اسكار اين بخش حذف شده و جوايز بهترين موسيقي و آواز فيلم سه روز قبل از مراسم اصلي اعطاي جوايز اسكار (2 مارس) در تاريخ 27 فوريه طي برگزاري كنسرتي در تالار «رويس»‌ دانشگاه كاليفرنيا اعطا خواهد شد.

بر اين اساس ، در اين كنسرت ، 5 نامزد اصلي در بخش بهترين موسيقي و بهترين آواز به مدت 10 دقيقه اجرا زنده خواهند داشت و پس از آن برگزيدگان جوايز اين بخش معرفي خواهد شد.

گفتني است ؛‌اين پيام طي يك نامه الكترونيكي به اعضاي گروه بررسي موسيقي آكادمي ارسال شد.