جمهوری اسلامی و استفاده از نیروی قهریه بیش از حد علیه معترضان

0
33

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل گفت: «مقامات جمهوری اسلامی از نیروی قهریه بیش از حد علیه معترضان استفاده‌ کرده‌اند.»

اعتراض‌های مردمی پس از مرگ مهسا امینی، دختر جوان سقزی که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت همچنان در ایران ادامه دارد.

جاوید رحمان با اشاره به قانون حجاب اجباری در ایران گفت: «این قانون حقوق اساسی بشر و کرامت ذاتی زنان را نقض می‌کند.»

یورونیوز نوشت؛ وی تاکید کرد که این قانون از خیلی سال پیش اجرایی می‌شود و زنان در ایران به خاطر این قانون متحمل رنج شده‌اند.

این مقام سازمان ملل تصریح کرد که وضعیت گشت‌های ارشاد در ایران بدتر شده‌ است و آن‌ها با خشونت قانون حجاب اجباری را اجرایی می‌کنند.