جزئیات معافیت جدید سربازی

0
201

به گفته جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا و براساس قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولان دارای فرزند معلول از خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.
سردار ابراهيم‌كريمي درخصوص معافيت‌هاي مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي گفت: مشموليني كه براساس اعلام سازمان بهزيستي حداقل يك فرزند آنان داراي معلوليت باشد، از خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، كريمي خاطرنشان كرد: مشمولاني كه با بانوان داراي معلوليت جسمي- حركتي ازدواج مي‌كنند به‌صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شوند و پس از گذشت 5سال از استمرار ازدواج آنان معافيت موقت آنان به دائم تبديل مي‌شود.

به گفته وي، در راستاي ماده‌6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان يكي از فرزندان اوليايي كه هردو يا يكي از آنها معلول بوده و يا حداقل 2 نفر از فرزندان آنها معلول باشد، از انجام خدمت دوره سربازي معاف مي‌شوند.

همچنين رسيدگي به درخواست‌هاي اين دسته از مشمولان براساس ضوابط ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح بوده و غيبت مانع بهره‌مندي مشمولان از معافيت‌هاي مذكور است.