جان معلم بازنشسته زندانی محمد امین آگوشی در معرض خطر جدی قرار دارد..!

0
152

بنابه گزارشات رسیده  زندانی سیاسی معلم بازنشسته محمد امین آگوشی در اعتراض به ادامه بازداشت غیر قانونی اش و عدم درمان ، صبح امروز اقدام به کج گرفتن سر و صورت خود نمود و بدین طریق دست به اعتصاب غذا زد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ صبح روز دوشنبه ۱۰ تیر ماه زندانی سیاسی معلم بازنشسته محمد امین آگوشی پس از چند ماه پیگیری خواسته های حقوقی به حق اش مبنی بر آزادی از طریق مسئولین رژیم ولی فقیه در سطوح مختلف از دفتر آخوند علی خامنه ای ، قوه قضاییه ،دادستان نظامی کشور، دادستان نظامی ارومیه نوروزی که عامل اصلی پرونده سازی دروغین بر علیه او بود که ابتدا منجر به صدور حکم اعدام و سپس زندان سنگین و تبعید به زندان مرکزی زاهدان شد ، نهایتا روز شنبه به وی اعلام کردند که به هیچکدام از خواسته های وی رسیدگی نخواهند کرد.

معلم بازنشسته زندانی در اعتراض به حق کشی و سوق دادن وی بسوی مرگ تدریجی در زندان مرکزی زاهدان اقدام به کج گرفتن سر و صورت خویش بصورت کامل نمود و از این طریق دست به اعتصاب غذا زد.

دادستان زاهدان محمد مرزیه که از جنایتکاران علیه بشریت می باشد به جای رسیدگی به خواسته های به حق این زندانی دستور انتقال او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه صادر کرد. سلولهای انفرادی بند قرنطینه ،محل شکنجه زندانیان سیاسی و عادی زندان زاهدان می باشد.

این معلم بازنشسته زندانی از ناراحتی شدید آسم و سایر ناراحیتهای جسمی که در طی دوران بازداشت در بازداشتگاه مخفی رمضان وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران در اثر وحشیانه ترین شکنجه هابه آنها دچار شده است رنج می برد.

جان معلم زندانی در معرض خطر جدی قرار دارد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، عدم رسیدگی حقوقی و عدم درمان معلم بازنشسته زندانی توسط مسئولین ولی فقیه که او را بسوی کج گرفتن سر و صورت و اعتصاب غذا سوق داده است و جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندها و عوامل همدست او به مراجع قضایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۱ تیرماه ۹۲ برابر با ۰۱ ژولای ۲۰۱۳