تیر خلاص آمریکا بر پیکر نیمه جان فرقه مجاهدین خلق‌؛ بقلم فرامرز دادرس، کارشناس امنیتی

0
480

پس از اعلامیه رسمی دولت آمریکا ، مبنی بر : « وزارت خارجه آمریکا حمایت از سازمان مجاهدین خلق را رد کرد: این گروه را نماینده مردم ایران نمی‌بینیم »

خبر آمد که در کمپ اشرف سوم در آلبانی، وضع بشدت آشفته شده است و احتمال شورش و فرار اعضای فرقه رجوی پیش بینی می شود.

همه از خود می پرسند که در وضعیت کنونی ایران و نزدیک به دوماه جنبش مردم در خیابان ها و در حالی که فرقه رجوی خود را سکاندار این جنبش و نماینده مردم ایران جا زده بود و بسیاری امید بسته اند که عنقریب رژیم جمهوری اسلامی سرنگون شود، چرا آمریکا پشتیبان اصلی فرقه رجوی چنین اعلامیه ای را به مانند تیر خلاص بر پیکر نیمه جان این فرقه زد؟

از آغاز انقلاب اسلامی و روی کار آمدن آخوند ها تاکنون ، نزدیک به چهل و چهار سال ، آمریکا یک سیاست دو پهلو در قبال این فرقه تروریست بازی کرده است. آمریکا همواره در پنهان و آشکار از این فرقه به عنوان مترسک مقابل جمهوری اسلامی استفاده می کرد.

نکته جالب توجه این است که از سوی دیگر نیز جمهوری اسلامی برای ترساندن مردم ایران و مخالفین رژیم خود ، با بزرگ نمایی مجاهدین از وجود این فرقه سوءاستفاده می کرد و ادعا می کرد که در صورت سرنگونی رژیم اسلامی ، این مجاهدین هستند که جانشین جمهوری اسلامی خواهد شد و وضعیتی به مراتب بدتر در ایران به وجود خواهد آمد.

اما به نظر من , یکی از بزرگترین دست آورد های جنبش اخیر و با شکوه زنان و دختران ایرانی که در آغاز در اعتراض به قتل مهسا امینی آغاز شد و سپس به مخالفت با حجاب پیگیری شد , تیر خلاص اصلی بود که مردم ایران تقریباً دو ماه جلوتر از آمریکا به جسد نیمه جان مجاهدین خلق شلیک کردند.

در آغاز مریم رجوی رهبر و رییس‌جمهور خیالی مجاهدین از جنبش زنان حمایت کرد و کوشید آن را به سازمان خود متصل نماید و سخنگوی مجاهدین در صدای آمریکا ادعا های بسیار، ولی توخالی ارایه داد.

ولی فرقه رجوی موفق به مصادره جنبش نشد و مورد تمسخر همگان قرار گرفت، چون مردم می گویند که رهبر و اعضای سازمان مجاهدین خود پوشش اسلامی و حجاب اجباری دارند و چگونه می خواهند از آزادی های پوششی زنان ایرانی دفاع نمایند. بنابراین آمریکا دید که مجاهدین کمترین شانسی برای به قدرت رسیدن بدون دردسر در ایران ندارند، و به محض سقوط رژیم درگیری ها و مشکلات با وجود گروه های متعدد مخالف رژیم کنونی در ایران آغاز خواهد شد.

آمریکا با انتشار بیانیه مخالفت با سازمان مجاهدین خلق ، از سویی به نگرانی مردم ایران از روی کار آمدن مجاهدین پایان می دهد و از سوی دیگر یک اهرم فشار بر مردم ایران را از دست جمهوری اسلامی خارج می کند و از این پس جمهوری اسلامی نمی تواند مردم ایران را از به قدرت رسیدن مجاهدین پس از سقوط رژیم اسلامی بترساند.

مسأله مهم دیگری که احتمال آن می رود؛ نهایتاً مرگ مسعود رجوی رهبر این تشکیلات است که تاکنون گفته می شد هنوز زنده است و در جایی پنهان شده است. همه می دانند که مریم بیوه رجوی هنوز زیر سایه جسد مسعود رجوی زندگی میکند و در صورت اعلام مرگ مسعود رجوی مریم قادر به کنترل گروه مجاهدین نخواهد بود.