تصویری دردناک از⁧ بهنام محجوبی ⁩در تیمارستان امین آباد

0
339

گزارشی از پوریا نوری، بهنام محجوبی ⁩در تیمارستان امین آباد چشمانی که دیگر روزنه امیدی در آن دیده نمی شود و محبوس آن سوی دیوار.

‏او در فایلی صوتی از زندان گفته بود: من در امین آباد افول انسانیت را دیدم.