تصویربرداری مستقیم از سیاره فراخورشیدی غول‌پیکر با نور مادون قرمز

0
170

منجمان دانشگاه مونترال با استفاده از یک دوربین مادون قرمز، سیاره‌ فراخورشیدی غول‌پیکری به نام GU Psc b را کشف و از آن به طور مستقیم تصویربرداری کرده‌اند.

این سیاره دارای جرمی معادل 10 برابر مشتری بوده و حول ستاره‌ای در فاصله 2000 برابر فاصله زمین و خورشید می‌چرخد.

این کشف نادر به دانشمندان امکان بررسی سیارات فراخورشیدی را در مکان‌هایی می‌دهد که حتی تصورش را هم نمی‌کردند.

مطالعات کنونی پیش‌بینی کرده‌اند که بخش اعظمی از سیارات فراخورشیدی در فاصله بیش‌ از 100 واحد نجومی حول ستاره‌شان مدارگردی می‌کنند. یک واحد نجومی صد برابر فاصله بین زمین و خورشید است. بنابراین در جستجویشان برای کشف سیارات فراخورشیدی، منجمان اکثرا بر این محدوده تمرکز کرده‌اند. آن‌ها سیارات جدید را به صورت غیرمستقیم و با مشاهده چگونگی اثرگذاری‌شان بر میدان گرانشی ستاره میزبانشان کشف می‌کردند.

دانشمندان همچنین بسیار به ندرت از این سیارات با نور مادون قرمز تصویربرداری می‌کردند و در این میان، از عدسی‌های سازگار بهره می‌بردند.

تیم تحقیقاتی با رویکردی جدید به شکار سیارات دوردست پرداخته و با استفاده از یک دوربین مادون قرمز تلاش کرده‌ است بدون استفاده از عدسی سازگار و با بررسی ناحیه فراتر از محدوده 100 واحد نجومی، سیاره جدید را به صورت مستقیم کشف کند. به منظور انجام این کار، منجمان به الگوهای امواج مادون‌قرمزی متکی بودند که سیارات را از کهکشان‌ها و دیگر اجرام کیهانی متمایز می‌کند.

پس از بررسی ده‌ها ستاره به این شیوه، آن‌ها در نهایت GU Psc b را کشف کردند. این سیاره 155 سال نوری از منظومه شمسی فاصله دارد و در صورت فلکی «ماهی» واقع شده است.

به گزارش ایسنا؛ جزئیات جرم کیهانی جدید در Astrophysical قابل‌مشاهده است.