تصاویری از سفر محسن رضایی به گلستان

0
194

محسن رضایی یکی دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری امروز به گلستان سفر کرد.

دوهفته نامه آذر و تابناک از رسانه‌های نزدیک به وی هستند که سابقاً فعالیت می‌کردند. خانه دانشجو و حزب سبز ایران هم توسط همفکران وی تشکیل شده‌است. در حال حاضر سایت تابناک منتسب و نزدیک به وی فعالیت دارد.