تصاویری از حامیان جلیلی در اصفهان

0
133

سعید جلیلی ۴۸ ساله متولد مشهد و فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق است. جلیلی بیش از هر چیز به خاطر مذاکرتات هسته ای ایران و ۱+۵ شناخته می شود.

او از ۱۳۷۶ یعنی از آغاز دولت محمد خاتمی، معاون اداره اول امور آمریکا در وزارت امور خارجه بود و از سال ۱۳۸۶، به عنوان دبیرشورای عالی امنیت ملی، عهده دار پیشبرد گفت و گوهای هسته ای میان ایران و غرب بوده است و همچنین یکی از دو نماینده خامنه ای در این نهاد محسوب می شود.

ستاد تبلیغاتی جلیلی “ستاد حیات طیبه” نام گرفته است و اعضای گروه هایی همچون انصار حزب الله و جبهه پایداری جزو حامیان او محسوب می شوند.

علی باقری، معاون جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ریاست ستاد وی را برعهده دارد. جلیلی از حمایت ویژه آیت الله مصباح یزدی نیز برخوردار است.