تاسیس شبکه تلویزیونی فارسی زبان دیگری توسط عربستان

0
201

عربستان پس از جذب مخاطب در تلویزیون “ایران اینترنشنال” قرار است شبکه ای دیگری هم برای فارسی زبانان افغانستان راه اندازی نماید. این شبکه بدنبال تاثیرگذاری سیاسی و اجتماعی بر روی افکار عمومی فارسی زبانان منطقه می‌باشد.