تارنمای جرس فعالیت خود را متوقف کرد

0
177

جنبش راه سبز شبکه ای راهبردی٬ تحلیلی و خبری بود که با هدف ترویج، تقویت و ارتقای جنبش سبز مردم ایران منتشر می شد که از نزدیک ترین سایت‌های خبری به میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان بیانیۀ توقف فعالیت جرس در زیر می آید:

حتی با رفع حصر غیرقانونی موسوی، کروبی و رهنورد و آزادی زندانیان سبز، مبارزهء ملت برای حاکمیت ملی، زدودن استبداد دینی واستقرار حکومت قانون پایان نیافته و جنبش همچنان ادامه دارد. جرس در انتهای سال ۱۳۹۳ داوطلبانه به فعالیت خود پایان می‌ دهد. امیدواریم در فرصتی مناسب با شیوه‌ ای تازه دوباره بتوانیم در خدمت هموطنان عزیز باشیم، انشاءاالله.

در این فاصله آرشیو کامل فعالیت جرس به عنوان یکی از ذخائر جنبش سبز ملت ایران  در دسترس علاقه‌مندان است.

نزدیک شش سال قبل در سخن اول با عنوان «بانگ جرسی می آید» (۲۸ تیر ۱۳۸۸) نوشتیم:

«“جنبش راه سبز” شبکهای ایرانی، اسلامی، مستقل، ضد خشونت، دموکراتیک، مدافع حقوق بشر، اخلاقی و طرفدار عدالت، واقع بینی و اعتدال است. منافع ملی ایران، نخستین اولویت این شبکه است.»

در این مدت جرس به عنوان یکی از رسانه های جنبش سبز کوشید به وظایف اخلاقی، دینی، ملی و انسانی خود عمل کند. هر آنچه خواستیم نتوانستیم، اما بر آنچه در حد مقدورات انجام شد، خدا را شاکریم بر آن بودیم که با آزادی محصوران سرفراز میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و محبوسان دلاور جنبش سبز که از وعده های دولت جدید بود به کار خود پایان دهیم، که هر شروعی را پایانی است. اما استبداد دینی جان سختی کرد و از اجابت مطالبهء ملی رفع حصر غیرقانونی همراهان سبز ملت تا کنون امتناع کرده است. هرچند اکنون صداهای متفاوتی از مجلس به گوش میرسد.

در ضرورت فعالیت رسانه های مستقل ملی تردیدی نداریم. حتی با رفع حصر غیرقانونی موسوی، کروبی و رهنورد و آزادی زندانیان سبز، مبارزهء ملت برای حاکمیت ملی، زدودن استبداد دینی واستقرار حکومت قانون پایان نیافته و جنبش همچنان ادامه دارد.

جرس در انتهای سال ۱۳۹۳ داوطلبانه به فعالیت خود پایان میدهد. از قصورها و تقصیرهای احتمالی خود عذر میخواهیم. امیدواریم در فرصتی مناسب با شیوه های تازه دوباره بتوانیم در خدمت هموطنان عزیز باشیم، انشاءاالله. در این فاصله آرشیو کامل فعالیت جرس به عنوان یکی از ذخائر جنبش سبز ملت ایران در دسترس علاقه مندان است.

از تک تک روزنامه نگاران توانمندی که در این مدت در قالب جرس زبان و قلم ملت خود بودند، نیکوکاران پاک نهادی که هزینهء این فعالیت رسانه ای را تقبل کردند، مهندسانی که بی کمترین چشمداشت امور فنی رسانه را سامان دادند، صاحبنظران، تحلیلگران و نویسندگانی که آثار ارزشمند خود را از دریچهء جرس منتشر کردند، خوانندگان وفاداری که روزانه با جرس روند آزادی ایران از بند سیاه استبداد دینی را دنبال کردند، و حتی از منتقدانی که منصفانه یا غیرمنصفانه تنور مضاربهی آراء و گفتگو را داغ عید سعید نوروز را به همهء ایرانیان و فارسی زبانان عزیز تبریک میگوئیم.

امیدواریم سال جدید سال شادکامی و بهروزی ملت، به خودآمدن حاکمیت، اجرای قانون، پرهیز از خودکامگی و استبداد و آزادی همهء محصوران و محبوسان سبز باشد.

با بیتی از حضرت حافظ آمدیم و با بیتی از دیوان او خداحافظی میکنیم:

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم                    “جرس” فریاد میدارد که بربندید محملها

شورای سیاستگذاری جرس

۲۹ اسفند ۱۳۹۳