بیانیه جبهۀ ملّی ایران: ماشین اعدام را متوقف کنید!

0
150

هنوز چند روزی از انتشار آخرین گزارش احمد شهید نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در أمور ایران و سیاسی دانستن این گزارش توسط وزارت خارجه حكومت اسلامی نگذشته است كه اجرای اعدامها در كشور فزونی یافته و فقط طی روز شنبه ٤ آبانماه ١٣ نفر اعدام شدند.

گزارش سازمانهای حقوق بشری حكایت از افزایش ٩ درصدی اعدامها در ایران از اكتبر سال پیش تا اكتبر ٢٠١٣ میلادی دارد. این اعدامها بخصوص طی ماههای پس از روی كار آمدن دولت جدید اوج گرفته است. گزارش ها از اعدام حدود ١٥٠ نفر طی ٤ ماه گذشته خبر می دهند.

به نظر می رسد درگیری جناح های قدرت در ایران بخصوص پس از روی كار آمدن دولت روحانی و احتمال تنش زدایی با غرب تشدید شده و مخالفان این روند به دنبال ایجاد بحران های حقوق بشری با جهان بر آمده اند. بحرانی كه هزینه آن با خون اعدام شدگان پرداخت می شود.

در حالیكه آخرین گزارش احمد شهید به مجمع عمومی سازمان ملل متحد حکایت از ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی جدی نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط دارد و هر روز تعدادی از شهروندان به دلایل یا بهانه های گوناگون اعدام می شوند، مشخص نیست كه به رسمیت نشناختن احمد شهید و سیاسی دانستن گزارش های وی درباره ایران از سوی دولت ایران چه معنایی دارد؟

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری حكومت إسلامی ایران تاكنون فقط به ٨ نامه از مجموع ٢٨ نامه إرسالی پاسخ داده و تمامی درخواست های بازدید از زندانهای ایران را بی پاسخ گذارده است. بر اساس همین گزارش ها، سن، جنس، نام و دلیل اعدام بخشی از اعدام شدگان در ایران اعلام نمی شود و آمارهای دقیق اعدامی ها در این كشور هم دقیقا مشخص نیست.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج كشور ضمن محكوم نمودن شدید نقض فاحش حقوق بشر و اعلام انزجار از موج اعدام های گسترده در ایران، از تمامی هموطنان آزادیخواه، نهادهای مدنی و سازمانهای بین المللی می خواهد كه در برابر این شرایط دردناك سكوت نكنند و اعتراض خود را در برابر این جنایات هولناک به هر شكل ممكن اعلام نمایند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

4 آبان 1392 برابر 26 اکتبر 2013

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info