بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات برای توقیف روزنامه ابتکار

0
262

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان در متن این بیانیه که دنیای صنعت درج شده بود، آمده است: خبر توقیف روزنامه ابتکار در سال مزین به فرهنگ به موجب ماده 6 بند 11 قانون مطبوعات، موجب تاسف و نگرانی عمیق گردید. جامعه مطبوعاتی و رسانه‌ای کشور در این سال انتظار تحول مثبت و سازنده را دارد. لیکن برخلاف روح قانون اساسی و اصول 24، 36 و 168 توقیف نشریات بهار، آسمان و 9 دی را شاهد هستیم.

 در ادامه این متن با اشاره به موارد توقیف در قانون مطبوعات تصریح شده است: موارد توقیف در قانون مطبوعات تصریح شده و ماده شش این قانون از نظر حقوقدانان حدود مطبوعات را معین کرده و فاقد محتوای کیفری است و باید با قانون مجازات،‌ عناوین مجرمانه تطبیق و توسط دادگاه صالح اقدام گردد که چنین فعلی رخ نداده است. به استناد تبصره ماده 34 قانون مطبوعات رسیدگی و صدور حکم در جرایم مطبوعاتی تنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و هیچ مرجع دیگری حق صدور حکم مجازات مطبوعات را ندارد، به ویژه که توقیف یکی از شدیدترین مجازات‌های مطبوعاتی است.

 در ادامه این بیانیه آمده است: علی‌هذا در شرایطی که معدود کشورهای جهان مجازات توقیف را اعمال می‌کنند انتظار دارد روش‌هایی اصلاحی جایگزین برخوردهای سختگیرانه قرار گیرد. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تحول علمی در سال فرهنگ را با اجرای دقیق قانون در رویکرد اصلاح و گفت‌و‌گو میان نهاد صنفی مطبوعاتی و مسئولان کشور میسر می‌داند و امیدوار است این فرآیند آغاز شده و در ماه‌های پیش رو دیگر شاهد تعطیل و توقیف مطبوعات نباشیم.