به دار آویختن زندانی بی دفاعی که چند ساعت قبل سکته کرده و فوت نموده بود

0
190

گزارشی از زندانیان سیاسی زندان زاهدان در مورد جوانی که چند ساعت قبل از به دار آویختن سکته کرده و فوت نموده بود اما جنایتکاران ولی فقیه پیکر بی جان این جوان را با قصوات تمام به دار آویختن. این جوان بدون هیچ گناهی محکوم به اعدام شده بود و فقط برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه می باشد.

گزارش فوق به منظور ارسال به کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه و سایر نهادهای بین المللی در اختیار رسانه ها قرار داده شده است .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران؛ متن گزارش به قرار زیر می باشد

بسم الله رحمان رحيم

عرض سلام به كميسر عالي حقوق بشر درسازمان ملل

متن گزارش موضوع اعدام احمد عيسي زهي

احمد عيسي زهي 23ساله ساكن شهر زاهدان مركز بلوچستان ايران ، كه در تاریخ 8-مهر-1390 به اتهام حمل مواد مخدر دستگير شد . بطوري كه شغل ايشان مسافركشي بين شهري بود ودر روز دستگيري ايشان چند نفر مسافر از شهر زاهدان به شهركرمان ميبرند وهنگام برگشت از شهر كرمان درنزديكي يكي ازشهرستان هاي بلوچستان به نام نصرت آباد مورد تيراندازي نيروهاي مرصاد قرارميگيرد وماشين ايشان مورد اصابت گلوله قرار ميگيرد وازكارميافتد وبه علت ترس از جان خود از ماشين پياده ميشود و فرارميكند درصورتيكه اصلا نمي داند كه چرا مورد تيراندازي قرارگرفته است چون مامورين مرصاد با لباسهاي محلي بلوچي بودند.

هنگام فراربه علت ترس از…او را ميگيرند ومياورند كنار ماشين وبه زور داخل ماشين ايشان مواد مخدر از نوع كراك ميگذارند و از او و مواد مخدر داخل ماشين عكس و فيلم برداري ميكنند و اورا به ارگان مواد مخدر در شهر زاهدان مياورند و نزيك به يكماه در ارگان مواد مخدر بسر ميبرد.

احمد عيسي زهي توسط آقاي ميرشاه بازرپرس پرونده ايشان مورد تفهيم اتهام قرارميگيرد ولي اتهاماتي كه به او زده بودند را نمي پذيرد وميگويد به زور ماموران مرصاد موادمخدر را در ماشين او گذاشته اند ولي آقاي ميرشاه به حرفهاي او اصلا توجهي نميكند و پرونده ايشان را به دادگاه عموم زاهدان شعبه 2 ، نزد قاضي شعبه 2 آقاي بامري ميفرستد و احمد عيسي زهي اتهامات وارد بر خود را نزد آقاي بامري قاضي شعبه 2 دادگاه قبول نميكند و دربهمن 1391، حكم اعدام به ايشان ابلاغ شد واحمد عيسي زهي به حكم اعدام خود اعتراض زد اما جوابي به اعتراض ايشان نيامد .

درروز پنجشنبه 28شهريور 1392، احمد عیس زهی را از بند جوانان به قرنطينه بردند و تا روز شنبه حكم ايشان را اجرا كنند. طبق گزارش پزشكي قانوني ايشان چند ساعت قبل از اعدام سكته و وفات مينمايد ولي اين ظالمان به همانصورت ايشان را به دار مي آويزند كه اثر پارگي گردن درزمان تدفين ايشان اين امر را روشن ميكند.

ما زندانیان سیاسی زندان زاهدان اعدام احمد عيسي زهي واعدامهاي ازاين قبيل كه بيگناهان به پاي دار ميروند را محكوم ميكنيم و ازسازمانهاي حقوق بشري تقاضا داريم كه جلوي اين جنايت ها را بگيرند.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان

شهریور ۱۳۹۲

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل