بهائیان حق ادامه تحصیل در دانشگاه را ندارند!

0
178

شعبه یک دیوان عدالت اداری درخواست عده ای از جوانان بهایی برای بررسی مدارک آنها جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های دولتی ایران را رد کرد.

به گزارش جرس پس از اعلام نتایج کنکور سال جاری دانشگاه های دولتی ایران ، تعدادی از جوانان بهایی که حائز رتبه های خوبی بودند و می توانستند در بهترین دانشگاه های دولتی ایران پذیرفته شدند ، به دلیل نقص در پرونده پذیرش نشدند . این افراد پس از این به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که سرانجام پس از تلاش های فراوان درخواست آنها ثبت و قرار شد تا در شعبه یک دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرد.

بر اساس اخبار رسیده این شعبه که توسط رئیس دیوان عدالت ادری کشور اداره می شود به استناد شرایط عمومی گزینش و آموزش درخواست این جوانان را رد کرد و گفته است که این استناد نیز به خاطر مصوبه شورای انقلاب فرهنگی کشور است که در سال ۶۸ منتشر شده و در آن از ادامه تحصیل بهائیان در دانشگاه های دولتی ایران جلوگیری کرده است.

هر چند دیوان عدالت اداری هیچ سند مکتوبی در این باره به این جوانان و وکلای آنها ارائه نکرده است و در اسناد اداری نیز هیچ استنادی مبنی بر بهایی بودن این افراد وجود ندارد ، اما شعبه یک دیوان عدالت اداری این حکم خود را به شرایط عمومی گزینش و آموزش استناد کرده است.

حقوق دانان و فعالان حقوق بشر این اقدام قوه قضائیه ایران و رویه ای که در دادگاه ها در این باره اعمال می شود را خلاف اصل سوم قانون اساسی مبنب بر رفع تبعیض و اصل های ۱۹ ، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی می دادنند اما قوه قضائیه در این باره تنها ادعا می کند که ما مانع تحصیل این افراد به جرم بهایی بودن نیستیم بلکه به خاطر نقص پرونده است . رویه ای که با آن از فشارهای بین اللمللی خلاصی می یابند و در عین حال مانع تحصیل بهائیان در داشنگاه های دولتی ایران می شوند.

احمد شهید ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر نیز پیش از این باره نسبت به آزار واذیت سیستماتیک اعضای گروه های مذهبی به رسمیت شناخته نشده در ایران به خصوص جامعه بهائیان که نقض میثاق نامه های بین المللی است هشدار داده است . اداهای گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص حقوق بشر در ایران به چندین سند دولتی که تاریخ آن به سال ۱۹۹۱بر می گردد ، اشاره دارد که در آنها محروم کردن از تحصیل ، برقراری دفتری برای مقابله با انتشارات بهاییان، نفی عدم پذیرش در مشاغل بانفوذبرای آنها و تجارت را توصیه کرده و آنها را برای بهاییان ممنوع کرده است. یکی از دانشجویان بهایی دریک مصاحبه از اینکه ۸۰۰ بهایی از پذیرش دانشگاه در همان سالی که او پذیرفته نشده پدیرفته نشدند خبر داد. به علاوه، چندین بهایی که اخیرا دستگیر شدند وابسته به موسسه بهاییان برای تحصیلات عالی بودند، که دانشگاهی است طراحی شده برای تحصیل بهاییانی که از تحصیل محروم شده اند.