بقایی، رحیمی و مهدی هاشمی با لباس دالتون ها در اوین طرح جلد هفته نامه پنجره

0
874

پنجره هفته‌نامه ای خبری – تحلیلی با موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در تهران چاپ می‌شود. علیرضا زاکانی مدیرمسئول و سید مرتضی فاطمی سردبیر این نشریه می باشند.