برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تنها یک وجه از خطرات جمهوری اسلامی برای جهان است

0
234

یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائیل روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در تل آویو در کنار همتای آلمانی آنالینا بئرباک خود بر این نکته تأکید ورزید که اروپا می بایست بداند که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تنها یک وجه از خطری است که جمهوری اسلامی برای جهان ایجاد می کند.

لپید گفت «همچنین، کشورهای E3 نمی توانند تهدیدی که جمهوری اسلامی فرای برنامه هسته ای خود ایجاد می کند را نادیده بگیرند.» استناد او به کشورهای اروپایی است که در مذاکرات قرارداد هسته ای جمهوری اسلامی مشارکت دارند. «جمهوری اسلامی همان حزب الله است در شمال؛ جمهوری اسلامی، حماس است در جنوب؛ جمهوری اسلامی صادرکننده ترور از یمن به بوئنوس آیرس است.»

لپید افزود در ملاقاتی که پیش از کنفرانس مطبوعاتی با «آنالینا بئرباک» داشته، از تلاش سازمان های حقوق بشری که کوشیده اند به اسرائیل برچسب آپارتاید بزنند، گفته است.

تایمز اسرائیل نوشت؛ او گفت «این کارزار بخشی از کارزار بزرگتری است.» «زیر پا نهادن حق موجودیت اسرائيل در جایگاه وطن یهودیان جهان، هدف چه کسی است؟»

بئرباک که در کنفرانس مطبوعاتی به آلمانی سخن می گفت، به تعهد آلمان به امنیت اسرائیل تأکید نمود و آن را «علت وجودی» کشور خود نامید.

بئرباک گفت برلین باور دارد که قرارداد هسته ای با جمهوری اسلامی تهدیدی که اسرائیل با آن مواجه است را کاهش می دهد. «در غیر اینصورت، ما وارد این مذاکره نمی شدیم.»