بازیِ بازندگان؛ به قلم محمد نوری زاد

1
628

تحلیل متفاوتی از جنگ سوریه و بازنده آن به قلم محمد نوری زاد در تارنمای وی قرار گرفته است.

معتقدم چه آمریکا به سوریه حمله بکند وچه نکند، بازنده ی اصلی فاجعه ای که در سوریه دست به دست می شود، جمهوری اسلامی ایران وشخص رهبراست. پس بشاراسد چه؟ می گویم: بشاراسد مدتهاست که قافیه را باخته وبه تاریخ پیوسته.

ازهمان روزی که صدا وسیمای رهبری، ناجوانمردانه واژه ی ” تروریست ها” را به معترضان سوری الصاق فرمود، وازهمان روزی که رییس جمهورتازه وارد ما نیز، وپشت بندش دستگاه دیپلماسی وشخص وزیرخارجه اش نیزاین واژه ی ناجوانمردانه را ازمیان دولب مبارک خود بیرون دادند، باید اطمینان می یافتیم به بازندگی جمهوری اسلامی وشخص رهبری که وزارت خارجه بدون اشاره ی وی آب نمی نوشد. حالا شما داستان پولها واسلحه هایی را که به اشاره ی شخص رهبر به سمت سوریه وبه اعماق جیب قاتلی به اسم بشاراسد گسیل شده، به کیفیتِ آن بازندگی مفرط اضافه بفرمایید.

اصلاً همین امروز اگردستگاه نیرنگ پردازی ونیرنگ پراکنیِ جناب ضرغامی با ضرب وشیپوراعلام کند: بشاراسد برتروریست ها پیروزشد، من حیران وسرگشته ی برقِ آن شادمانی ای هستم که ازبرپاییِ جشن پیروزی درخرابه ی ویرانی به اسم سوریه برمی جهد.

اگربازنده، ایرانِ رهبری باشد، پس پیروزِاین فاجعه کیست؟ می گویم: اسراییل. بخاطراین که مثل شازده ها وکارفرماها برصندلیِ راحتی اش لمید وهوشمندانه ما را وپول واسلحه ی ما را به سمت سوریه گسیل فرمود تا ما بدست خود، وپخمه ی بخت برگشته ای چون بشاراسد، سوریه را ازآبادی وآبادانی وپول واسلحه تهی کنیم وخیال او را تا چهل سال بعد به آرامشی عمیق فرو فرستیم.

محمد نوری زاد چهاردهم شهریور سال نود ودو

1 نظر

  1. برنده انقلاب اسلامی ایران هم اسراییل بود جناب نوریزاد, تغییر جهت دشمنان قسم خورده اسراییل یعنی اعراب به دشمنی با ایران و بعد هم ان جنگ و احمدی نژاد.

    باید باور بیاوریم که خدا شاید انان را بیشتر دوست دارد 

نظرات بسته است