بازگرداندن زندانی سیاسی عبدالرضا قنبری پس از ۹ ماه تبعید به زندان گوهردشت کرج

0
206

بنابه گزارشات رسیده  زندانی سیاسی عبدالرضا قنبری پس از ۹ ماه تبعید و اذیت و آزار در زندان برازجان صبح روز شنبه به زندان گوهردشت کرج بازگردانده شد.

روز شنبه ۲۴ آبانماه زندانی سیاسی عبد الرضا قنبری از دستگیر شدگان قیام مردم ایران در سال ۱۳۸۸ بعد از ۹ ماه تبعید به زندان برازجان که دارای شرایطی قرون وسطایی و غیر انسانی است  ودر این مدت تحت فشارهای جسمی و روحی بازجویان و زندانبانان ولی فقیه  قرار داشت صبح روزشنبه به سالن ۱۲ بند ۴ زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج بازگردانده شد.

 

یکی از شیوه های قرون وسطایی و جنایتکارانه بازجویان وزارت اطلاعات به منظور ایجاد فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی و خانواده شان  تبعید آنان از محل سکونت خویش به نقطه ای دورتر است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، ضمن محکوم کردن تبعید زندانیان سیاسی به نقاط دور افتاده خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی در ایران است.

.